Contact
banner02

Minister verwijst naar Chain Reaction Research Rapport in Antwoord op Kamervragen

Op 17 september beantwoordde Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kamervragen van GroenLinks, gesteld naar aanleiding van een krantenbericht over schaduwbedrijven in de palmoliesector. In haar antwoord refereert de minister naar het Chain Reaction Research rapport ‘Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts’.

Aidenvironment ontwikkelde in dit rapport een aantal case studies over palmolieproducenten die bijdragen aan ontbossing. Deze ontbossing vindt vaak plaats op concessies in handen van verbonden partijen; bedrijven die eigendom zijn of worden beheerd door dezelfde individuen als beursgenoteerde bedrijven. Deze beursgenoteerde bedrijven leveren palmolie aan klanten met zero deforestation doelstellingen en duurzaam inkoopbeleid. Aidenvironment stelt dat het verhullen en complex maken van eigendomsstructuren bijdraagt aan de voortdurende productie, handel en consumptie van palmolie die bijdraagt aan ontbossing.

Lees hier het volledige antwoord op de gestelde Kamervragen.

Voor meer informatie, neem contact op met Tim Steinweg