Contact
banner02

Malaysian plantation groups engage in unethical practices abroad

Productie van en handel in grondstoffen hebben vaak internationale negatieve milieu- en sociale effecten. Naast de productielanden zelf, heeft ook Nederland als consumptie- en doorvoerland een verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Is er behoefte aan complementaire ondersteuning door de Nederlandse overheid?
download pdf to discover more

Back to overview